РАВНОПРАВНОСТ

Добродошли,

нa web странице информативног центра „Једним кликом, брзо до одговора“ . Овде можете пронаћи све важеће законске прописе и друге релевантне податке и информације које могу помоћи побољшaњу положаја особа са инвалидитетом и остварењу бољих услова њиховог живота и рада.

Инфоцентар ће давати подршку особама са инвалидитетом кроз развој нових отворених облика подршке и покретању нових развојних  програма и пројеката у циљу постизања друштва једнаких могућности. Такође, надамо се да ћете дати свој пуни допринос даљем развоју овог сервиса, идејама, примедбама, сугестијама. Хвала вам на посети.

Удружење грађана „Путоказ“ је невладина организација која је почела са радом у пролеће 2000 године.

Покренута је од стране стручњака у пољу особа са инвалидитетом. Овај мултидисциплинарни тим је желео да своја професионална знања и искуства искористи у циљу антидискриминације особа са инвалидитетом у свим сферама друштва, афирмишући потенцијале како појединаца са инвалидитетом, тако и њихових група.

Визија наше организације је друштво које уважава људско достојанство и подржава развој слободног, одговорног и активног појединца.

Информативни центар „Једним кликом, брзо до одговора“ је покушај УГ„Путоказ“ да особама са инвалидитетом пружи све релевантне информације које се односе на унапређење положаја особа са инвалидитетом.

Наш тим је, бавећи се дуго година овом проблематиком,  установио да највећи број особа са инвалидитетом, као и чланови њихових породица, старатељи и пријатељи, не знају која права, по ком основу и како и где их могу остварити. Та питања су се свакодневно провлачила кроз контакте са особама са инвалидитетом. Управо је неинформисаност или недостатак потребних информација био разлог за израду ове веб презентације и за почетак рада нашег информативног центра.